Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu.oficiální název
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.důvod a způsob založení
3. Popis organizační struktury povinného subjektu.organizační struktura
4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, datová schránka.kontaktní poštovní adresa
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.bankovní spojení
6. Identifikační číslo organizace (IČO).identifikační číslo organizace

7. Daňové identifikační číslo (DIČ).

daňové identifikační číslo
8. Dokumenty, seznam hlavních dokumentůškolní řád
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.způsob podání žádosti
10. Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů.zákon č. 500/2004
11. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.formulář žádosti

12. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:
a) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
b) zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
c) vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
d) vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

zákon č. 106/1999
zákon č. 561/2004
vyhláška č. 48/2005
vyhláška č. 107/2005

13. Sazebník úhrad za poskytování informací.sazebník úhrad
14. Výhradní licence, licenční smlouvylicenční smlouvy
15. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

výroční zpráva 2018/2019
výroční zpráva 2019/2020

16. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§18 zák. č. 106/1999 Sb.)výroční zpráva

 Zdroj: § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyhledávání

Přihlášení

Škola online iStravné

Napište nám

Kontaktní formulář

Design by SITMP