Povinně zveřejňované informace

1. Názevoficiální název
2. Důvod a způsob založenídůvod a způsob založení
3. Organizační strukturaorganizační struktura
4. Kontaktní spojeníkontaktní poštovní adresa
5. Případné platby lze poukázatbankovní spojení
6. IČOidentifikační číslo organizace

7. Plátce daně z přidané hodnoty

daňové identifikační číslo
8. DokumentySeznamy hlavních dokumentů:
8.1 Zřizovací listina
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informaceMísto a způsob podání
10. Příjem a podání podnětůMísto a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob Kontakty
11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 
Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Dosud nebylo řešeno

13. Licenční smlouvyNejsou uzavřeny
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

výroční zpráva 2020 (ZOSPKI)
výroční zpráva 2018/2019 (ZOSPKI)

výroční zpráva 2020/2021
výroční zpráva 2019/2020

 

 

Vyhledávání

Přihlášení

Škola online iStravné

Napište nám

Kontaktní formulář

Design by SITMP