Povinně zveřejňované informace

1. Názevoficiální název
2. Důvod a způsob založenídůvod a způsob založení
3. Organizační strukturaorganizační struktura
4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4.3 Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla
4.5 Adresa internetových stránek
4.6 Adresa podatelny
4.7 Elektronická adresa podatelny
4.8 Datová schránka

5. Případné platby lze poukázatbankovní spojení
6. IČOidentifikační číslo organizace

7. Plátce daně z přidané hodnoty

daňové identifikační číslo
8. DokumentySeznamy hlavních dokumentů:
8.1 Zřizovací listina
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informaceMísto a způsob podání
10. Příjem a podání podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob Kontakty.
Ochrana osob, které oznamují porušení práva

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 
Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.;
11.2 Vydané právní předpisy - nevydáváme

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací;
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Dosud nebylo řešeno

13. Licenční smlouvyNejsou uzavřeny
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

výroční zpráva v oblasti poskytování informací 2022 (ZOSPKI)
výroční zpráva v oblasti poskytování informací 2021 (ZOSPKI)

výroční zpráva 2022/2023 
výroční zpráva 2021/2022

 

Vyhledávání

Přihlášení

Škola online iStravné

Napište nám

Kontaktní formulář

Design by SITMP