Důležité informace pro rodiče

 Informace o rozvrhu, prospěchu a chování

Letáček

Potřebné informace naleznete na internetové stránce
http://skola.plzen-edu.cz/registraceuziv nebo na
http://zakovska.cz a nebo na letáčku.

Pokud jste se zaregistrovali, použijte pro vstup http://skola.plzen-edu.cz/sol

Další informace obdržíte od třídních učitelů na pohovorech s rodiči (viz níže)

 

 

 

Rozhodnutí ředitele - žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku (DOCX, 33 kB)

GDPR

informace (DOCX, 21 kB)

 

Pohovory s rodiči

úterý 8. listopadu 2022 a 18. dubna 2023

 

Informace výchovné poradkyně

Brožura Čím budu 2022 (PDF, 2 MB) - vloženo 31.10.2022

Volba povolání - užitečné webové odkazy (PDF, 416 kB)

Dny otevřených dveří konané ve školním roce 2022/2023 - školy (PDF, 216 kB) - vloženo 31.10.2022

Informace pro žáky 5. a 7. ročníku - přijímací řízení na víceletá gymnázia (DOC, 40 kB) - vloženo 5.12.2022

Informace pro žáky 9. ročníku - přijímací řízení (DOC, 52 kB) - vloženo 5.12.2022

 

Program poradenské péče

Krizový plán - kyberšikana (PDF, 239 kB)

Krizový plán šikanování (PDF, 1429 kB)

Minimální preventivní program 2022-2023 (PDF, 1108 kB)

Postup školy  při řešení výchovných problémů žáků (PDF, 895 kB)

Postup školy při práci s nadanými žáky (PDF, 782 kB)

Postup školy při práci s žáky ohroženými školním neúspěchem (PDF, 942 kB)

Postup školy při přijímání a vzdělávání žáků cizinců (PDF, 849 kB)

Postup školy při zjištění vzdělávacích a výchovných obtíží žáků platný od 1.1. 2020 (PDF, 204 kB)

Prevence rizikového chování (PDF, 766 kB)

 

Vyhledávání

Přihlášení

Škola online iStravné

Napište nám

Kontaktní formulář

Design by SITMP