Důležité informace pro rodiče

 Informace o rozvrhu, prospěchu a chování

Letáček

Potřebné informace naleznete na internetové stránce
http://skola.plzen-edu.cz/registraceuziv nebo na
http://zakovska.cz a nebo na letáčku.

Pokud jste se zaregistrovali, použijte pro vstup http://skola.plzen-edu.cz/sol

Další informace obdržíte od třídních učitelů na pohovorech s rodiči (viz níže)

 

 

 

Rozhodnutí ředitele - žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd (DOCX, 301 kB)

Rozdělení žáků do dalších ročníků (DOCX, 302 kB)

(DOCX, 302 kB)

GDPR

informace (DOCX, 21 kB)

 

Pohovory s rodiči

čtvrtek 14. září 2023 v 16:00 - pouze pro zákonné zástupce žáků tříd: I.A, I.B, I.C, IV.B, V.B, VI.A, VI.B, VI.C

úterý 7. listopadu 2023 v 16:00 - pro zákonné zástupce všech tříd školy

úterý 16. dubna 2024 v 16:00 - pro zákonné zástupce všech tříd školy

 

Informace výchovné poradkyně

Brožura Čím budu 2023 (PDF, 2 MB) - vloženo 08.11.2023

Volba povolání - užitečné webové odkazy (PDF, 416 kB)

Dny otevřených dveří konané ve školním roce 2023/2024 - školy (PDF, 216 kB) - vloženo 08.11.2023

Informace pro žáky 5., 7. a 9. ročníku - přijímací řízení

Aplikace k procvičování testů a úloh zadaných v rámci jednotné přijímací zkoušky

 

Program poradenské péče

Krizový plán - kyberšikana (PDF, 239 kB)

Krizový plán šikanování (PDF, 1429 kB)

Minimální preventivní program 2022-2023 (PDF, 1108 kB)

Postup školy  při řešení výchovných problémů žáků (PDF, 895 kB)

Postup školy při práci s nadanými žáky (PDF, 782 kB)

Postup školy při práci s žáky ohroženými školním neúspěchem (PDF, 942 kB)

Postup školy při přijímání a vzdělávání žáků cizinců (PDF, 849 kB)

Postup školy při zjištění vzdělávacích a výchovných obtíží žáků platný od 1.1. 2020 (PDF, 204 kB)

Prevence rizikového chování (PDF, 766 kB)

 

Vyhledávání

Přihlášení

Škola online iStravné

Napište nám

Kontaktní formulář

Design by SITMP