Školní jídelna

Jídelníček

jídelní lístek na květen 2021 (PDF, 121 kB)

jídelní lístek na duben 2021 (PDF, 125 kB)

www.strava.cz      

Provozní řád školní jídelny (DOCX, 25 kB)

Odhlašování obědů: telefonicky, emailem, nebo osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny

Telefon: 378 028 546, 378 028 547
e-mail: kralovaja@zs20.plzen-edu.cz

Bankovní účet školní jídelny u KB: 9130311/0100

Provoz školní jídelny  od 1. března 2021 (DOCX, 20kB)

Informace ke konci a začátku školního roku

Vrácení přeplatků stravné

Přeplatky ze školního stravování budou vraceny (na účet) pouze žákům odcházejícím ze školy – žáci 9. tříd a žáci 5. a 7. tříd odcházející na víceletá gymnázia.
Ostatním žáků budou přeplatky ze školního stravování převedeny do dalšího školního roku.

 Informace o stravování ve školní jídelně (DOC, 40 kB)

Pro nové strávníky a budoucí první třídy (DOCX, 19 kB)

Oběd 1. školní den (DOCX, 26 kB)

 

Informace o školní jídelně

Brojova 13, Plzeň, 326 00, IČO: 69972150
Naše jídelna poskytuje stravování:
• pro žáky
• pro zaměstnance
• pro veřejnost
Možnost výběru ze dvou jídel.

Pokladní hodiny:
Pondělí 7.30 – 8.15
Středa 7.30 – 8.15 / 14.00 – 14.30

Obědy se vydávají v době:

nemocní žáci a cizí strávníci do jídlonosičů11.15 – 11.30 hodin
žáci a pracovníci 20. ZŠ11.40 – 14.00 hodin
žáci a prac. ZŠ a MŠ při FN11.40 - 14.00 hodin

 

Ceny obědů

Stravné v naší školní jídelně je možné platit sporožirem u České spořitelny a.s. nebo převodem z účtu u jiných bank. Výjimečně hotově – sociální případy. Strávníci, kteří dovrší ve školním roce věku 11 a 15 let, budou přeřazeni do následující skupiny:

Strávnícistravné
7  -  10 let26,- Kč
11  -  14 let28,- Kč
15 a více let30,- Kč
pracovníci škol32,- Kč
důchodci a cizí strávníci66,- Kč

 

Informace strávníkovi

Přihláška ke stravování (DOCX; 31 kB)

Instrukce přihlašování přes internet (DOCX; 20 kB)

Instrukce stravování pro veřejnost (DOCX, 37 kB)

Galerie jídel ze školní jídelny


Ostatní informace

Alergeny
Nařízení EP a rady EU č. 1169/2011 ukládá jídelnám informovat strávníky o výskytu
vybraných alergenních složek v potravinách a to od 13. 12. 2014.
Z tohoto důvodu budeme od prosince uvádět vybrané alergeny na jídelním lístku.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků, není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.
Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku označeno číslem označující alergen.
Seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek bude v blízkosti jídelního lístku.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají označování dle směrnice 1169/11 EU:

1) Obiloviny obsahující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život
8) Skořápkové plody a výrobky z nich - jedná se o všechny druhy ořechů
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich