Školní družina

tel.: 378 028 543
e-mail: stehlikovaev@zs20.plzen-edu.cz

Provoz školní družiny od 1. září 2022 je od 6.00 do 17.00 hod.

Poplatek za školní družinu 1200 Kč za období leden až červen 2023 uhraďte, prosím, nejpozději do 31. ledna 2023.

Na začátku každého školního roku obdrží každý žák NOVÝ kód.

Poplatek za školní družinu: 200,- Kč za měsíc

Platba se provádí za období září - prosinec (800,- Kč) a leden - červen (1200,- Kč)

Číslo účtu:
pro platbu prostřednictvím internetového bankovnictví: 49730311/0100 (neobsahuje pomlčku)
pro platbu složenkou: 49730-311/0100 (obsahuje pomlčku)

Variabilní symbol bude uveden podle kódu žáka ŠD, který rodiče obdrželi/obdrží od vedoucí vychovatelky.

Konstantní symbol: 308

Provozní doba

Ranní ŠD
6.00 h – 8.00 h
příchod do ranní ŠD nejdéle v 7.15 h
Odpolední ŠD
11.40 h – 17.00 h
I. oddělení
Myšky
vychovatelka Volenová Marie
tel.: 378 028 543
e-mail: volenovama@zs20.plzen-edu.cz
II. oddělení
Pandy
vychovatelka Langerová Jitka
tel.: 378 028 543
e-mail: langerovaji@zs20.plzen-edu.cz
III. oddělení
Žabky
vychovatelka Mgr. Havlicová Michaela
tel.: 378 028 543
e-mail: havlicovami@zs20.plzen-edu.cz
IV. oddělení
Žirafy
vychovatelka p. Stehlíková Eva
tel.: 378 028 543
e-mail: stehlikovaev@zs20.plzen-edu.cz
V. oddělení
Tygři
vychovatelka Bc. Flaišhanzová Kateřina
tel.: 378 028 553
e-mail: flaishanzovaka@zs20.plzen-edu.cz
VI. oddělení
Papoušci
vychovatel Bc. Špaček Bohuslav 
tel.: 378 028 552
e-mail: spacekbo@zs20.plzen-edu.cz
VII. oddělení
Delfíni
Vychovatelka: Mgr. Řezníčková Hana
tel.: 378 028 558 
e-mail: reznickovaha@zs20.plzen-edu.cz
 

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do ŠD (DOC, 338 kB)

Informace rodičům (DOCX, 21 kB)

Uvolnění žáka ze ŠD (DOC, 36 kB)

Vnitřní řád ŠD (PDF, 275 kB)

Kritéria pro přijetí do ŠD (DOC, 323 kB)

Žádost o snížení (prominutí) úplaty ve školní družině (DOC, 29 kB)

Školní vzdělávací program pro školní družinu (DOC, 66 kB)

Celoroční plán ŠD (DOCX, 35 kB)

Vyhledávání

Přihlášení

Škola online iStravné

Napište nám

Kontaktní formulář

Design by SITMP