Školní družina

Provoz školní družiny od 18.11.2020 funguje pro 1. a 2. ročníky podle běžného provozu (bez omezení).

PLATBA ZA ŠD PRO ŽÁKY 3. – 5. ROČNÍKŮ (ZA OBDOBÍ LEDEN-ČERVEN 2021)
Z důvodu dosavadního uzavření škol pro žáky 3.-5. ročníků bude platba za ŠD za období leden-červen ponížena o částku, kterou obdržíte po otevření škol v e-mailu od vychovatelů ŠD.
Platbu za ŠD zatím neodesílejte.
Děkujeme za pochopení.
 

tel. : 378 028 543
e-mail: stehlikovaev@zs20.plzen-edu.cz

Poplatek za školní družinu: 200,- Kč za měsíc

Platba se provádí za období září - prosinec (800,- Kč) a leden - červen (1200,- Kč)

Číslo účtu:
pro platbu prostřednictvím internetového bankovnictví: 49730311/0100 (neobsahuje pomlčku)
pro platbu složenkou: 49730-311/0100 (obsahuje pomlčku)

Variabilní symbol bude uveden podle kódu žáka ŠD, který rodiče obdrželi/obdrží od vedoucí vychovatelky.

Konstantní symbol: 308

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do ŠD (DOC, 338 kB)

Informace rodičům (DOCX, 21 kB)

Uvolnění žáka ze ŠD (DOC, 36 kB)

Vnitřní řád ŠD (DOC, 61 kB)

Kritéria pro přijetí do ŠD (DOC, 323 kB)

Žádost o snížení (prominutí) úplaty ve školní družině (DOC, 29 kB)

Školní vzdělávací program pro školní družinu (DOC, 66 kB)