Žáci devátých ročníků si volí budoucí střední školu

Žákům 9. tříd v současné době vrcholí nelehké rozhodování o volbě svého budoucího povolání. Potřebné informace o možnostech a podmínkách studia jim kromě rodičů a učitelů pomohl získat také festival Posviť si na budoucnost, který navštívili 18. 10. v areálu DEPO 2015. Zde byly zastoupeny školy a firmy z našeho regionu, fakulta ZČU a Lékařská fakulta UK. Žáci se zde mohli obrátit na kariérové poradce Info Kariéry a IPS při ÚP ČR a konzultovat s nimi svoje otázky týkající se výběru vhodné střední školy. Na tuto akci dorazili s již částečně vyplněnou festivalovou kartou, ve které se zamýšleli nad tím, co umí, co je baví a kam směřují. V místě pak měli možnost udělat si konkrétnější představu o tom, co která škola nabízí, a zároveň si mohli některé činnosti vyzkoušet na vlastní kůži.
24. 10. se pak 13 vybraných žáků, kteří mají zájem studovat technické obory, zúčastnilo akce: „Otevíráme dveře vzděláním“ na VOŠ a SPŠE Plzeň, kde si mohli prohlédnout školu, dozvědět se informace o jednotlivých studijních oborech a jejich dalším uplatnění na trhu práce. Zajímavým zpestřením byla i možnost vyzkoušet si v jednotlivých třídách různé IT dovednosti – naprogramovat Internet věcí nebo robota či nastavit si svoji síť. Dále pro ně byly připraveny hrátky s elektrotechnikou, kde mohli prozkoumat jinou realitu, zjistit, jak odpor brzdí elektrony, nebo rozsvítit svět. Také si mohli vyzkoušet různé přírodovědné experimenty – nebát se metat blesky, mrknout se věcem pod kůži nebo si trochu pohrát s optikou v aktivitě příznačně nazvané optohrátky. Zajímavé byly i prezentace cizích jazyků, kde bylo pro žáky připraveno lixeso a cestovatelský kvíz. Své zastoupení zde měly v tento den i výrobní společnosti z oblasti IT a elektrotechniky nebo technické fakulty ZČU.

Mgr. Marie Říkovská a Mgr. V. Lokajíčková

Vyhledávání

Přihlášení

Škola online iStravné

Napište nám

Kontaktní formulář

Design by SITMP