Volnočasové aktivity

Na naší škole pracuje zájmový kroužek AMOSEK, který se zaměřuje na pomoc dětem s výukovými problémy. Kroužek má za úkol rozvíjet funkce, které ovlivňují schopnost přijímat a zpracovat informace. Pomáhá rozvoji zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientaci, koncentraci pozornosti a paměti. Dětem tak umožňuje zažít pocit zlepšení, získat sebedůvěru a posiluje v nich pozitivní motivaci. K reedukaci zmíněných obtíží jsou nutné speciální pomůcky. Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy poskytl v loňském školním roce naší škole finanční dotaci na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže ve výši 18 000 Kč. Za poskytnutou finanční dotaci jsme zakoupili speciální pomůcky vhodné k reedukaci - XXL Puzzle - Můj den, rámečky Logico Piccolo, balíčky AJ, M - Práce s daty v tabulkách, Finanční gramotnost, ČJ - Slovní druhy, Školáček, Hodiny a čas, Geometrie, Desetinná čísla, Sluchové vnímání, Souhlásky a samohlásky, cvičné desky - Mini Luck, Věž duchů, taktilní disky a jiné. Za poskytnutou dotaci děkujeme.

Mgr. Gabriela Štrejlová

Zde najdete fotogalerii.

Vyhledávání

Přihlášení

Škola online iStravné

Napište nám

Kontaktní formulář

Design by SITMP