Primární prevence na 20. ZŠ

V rámci primární prevence se žáci prvního stupně zúčastnili přednášek na téma „Jsi on - line“ a „Na světě nejsi sám“. Třídy 4.A, 4.B. a 5.B se v měsíci září zúčastnili přednášky na téma „Jsi – online“. Dozvěděli se o nebezpečí související s kyberšikanou, o zdravotních rizicích při nadměrném používání informační techniky, o vzniku závislosti na informačních technologiích a o způsobu získávání informací v online prostoru. Žáci ze tříd 2.A, 2.B,3.A, 3.B a 5.A si v říjnu vyslechli přednášku na téma „Na světě nejsi sám“. Program pojednával o vztazích mezi kamarády, o rozvoji zdravého sebevědomí, jak zvládat negativní emoce (hněv, závist) a o prevenci sociálně – patologických jevů (agresivita, šikana). Preventivní programy byly financovány z prostředků dotačního programu na podporu primární prevence rizikového chování v roce 2022, kterou vyhlásil Magistrát města Plzně. Vypracovala Mgr. G. Štrejlová

Vyhledávání

Přihlášení

Škola online iStravné

Napište nám

Kontaktní formulář

Design by SITMP