Beseda o drogách v pátých třídách na 20. ZŠ

Dne 30.3. 2007 se na naší škole konala beseda o drogách s mluvčí Cizinecké policie por. Helenou Fajrajzlovou a Ilonou Vaníčkovou.

Pořad byl připraven pro žáky pátých tříd, přítomny byly třídní učitelky Mgr.Jana Majerová a Mgr. Šárka Tonarová. Besedu vedla por. Fajrajzlová, která s naší školou navázala již před dvěma lety velmi pěknou spolupráci.

První otázka , kterou žákům položila byla , co to vůbec drogy jsou a jak se k nim člověk může dostat. Děti spontánně vyprávěly, co všechno o drogách ví, mluvily o poznatcích získaných z četby nebo televizních pořadů. Pokusily se také odpovědět na otázky, proč vzniká závislost na drogách a jak se takový člověk chová. Na ukázku měla por. Fajrajzlová připravenou maketu různých druhů drog.

Děti byly také seznámeny s tím, že existuje Anonymní linka pomoci v krizi, která má nepřetržitou 24 hodinovou službu. Beseda byla zakončena rozdáním dárečků a slibem dětí, že si s drogami nikdy nic nezačnou.

Spolupráce s Cizineckou policií bude dále pokračovat, protože na září příštího školního roku je naplánována beseda o šikaně a příčinách násilí ve školách.

Mgr. Ilona Jehličková

Vyhledávání

Přihlášení

Škola online iStravné

Napište nám

Kontaktní formulář

Design by SITMP