Charakteristika školy

Jazyky jsou cestou k porozumění

Pod vedením erudovaných pedagogů tvoří žáci v hodinách anglického jazyka projekty a prezentace o reáliích anglicky mluvících zemí. Přínosná je spolupráce s Oxford University Press a s Anglickou knihovnou v Plzni, která nabízí besedy či možnost mezinárodních jazykových zkoušek pro žáky. Zajímavým zpestřením bývá návštěva anglického divadelního představení. Tím nejdůležitějším je ovšem běžný kontakt žáků v anglických rodinách v rámci zájezdů do Anglie, s možností prohlédnout si pamětihodnosti, ale zejména vylepšit si komunikační dovednosti.

Jako druhý cizí jazyk se žáci učí německý jazyk a využívají interaktivní projekt Nebojte se němčiny.

   
   

Sportujeme a vyhráváme

Kromě již zmiňované spolupráce s FC Viktoria Plzeň, TJ Lokomotiva Plzeň, Naramou a Rugby clubem Plzeň reprezentují žáci školu v jednotlivých sportovních soutěžích, pořádaných zejména Asociací školních sportovních klubů České republiky. V házené, florbalu, fotbalu, stolním tenise, ve vybíjené, v odznaku všestrannosti olympijských vítězů či v dopravní soutěži Mladých cyklistů bojují a překonávají překážky. Stejně tak umí zabojovat i na šachovnici v Plzeňské šachové lize. Největší výhodou je, že všechny tréninky probíhají v odpoledních hodinách buď na hřištích školy nebo v tělocvičně.

Držíme se starého, dobrého přísloví: ,,Ve zdravém těle zdravý duch.“ Sport je tu pro všechny bez rozdílu, stačí k němu jenom najít cestu. A naši žáci ji našli.

   
   

Jsme otevření a kreativní

Malujeme se ZUŠkou z Jagellonské ulice a to tak, že hodiny specializované výtvarné výchovy probíhají v odpoledních hodinách na škole pod vedením odborných vyučujících ze ZUŠky. Práce našich esteticky zaměřených žáků postupují až do mezinárodních výtvarných soutěží.

Dosáhli jsme velkých úspěchů ve výtvarných soutěžích jako například Malování o hudbě, Katedrála sv. Víta, Kdy zavolat 150, Víš, kde byla stará Plzeň?, Náš domov Evropa, Věda, která léčí, Příběh obrazu či Karel IV.

S očima dokořán otevřenýma světu tak vyrůstají z našich žáků mladí kreativci.

   
   

Pomáháme si a spolupracujeme

Jsme stonožkovou školou, spolupracujeme s hnutím Na vlastních nohou Stonožka, ve kterém děti pomáhají dětem. A to nejen dětem z válkou zasažených zemí, ale také dětem nevyléčitelně nemocným. Výtěžky z Vánočního a Velikonočního jarmarku pomáhají k zakoupení dárků pro těžce nemocné děti z Fakultní nemocnice. Zdravé děti tak pomáhají dětem nemocným, neboť jim chtějí usnadnit boj s jejich nemocí.

Děti ze školní družiny se zúčastňují projektu Sněhuláci pro Afriku nebo sběru kaštanů pro zvířata v lese, což velmi oceňují myslivecká sdružení. Do útulku pro staré a týrané koně pak putuje staré pečivo a sběrem papíru jsou zachráněny stromy.

Humanitární činnost žáků naší školy je dokladem toho, že stále platí Senekova myšlenka, že člověk je zrozen ke vzájemné pomoci.

   
   

Jsme hrdí na naše úspěchy

Každý rok se žáci školy zúčastňují vědomostních soutěží. Mezi ty nejoblíbenější patří Matematicky klokan, Pythagoriáda, Pangea, Bobřík informatiky, Objevujte jinak či Technika má zlaté dno. V konkurenci s ostatními školami v republice si vedou velmi dobře.

Jak se zpívá v hymně školy: ,,Ve světě se neztratíme, vždyť u nás vládne pohoda, anglicky se naučíme a že jsme super kamarádi není náhoda! Dvacítka je jistota budoucího života.“

   
   

Vychováváme všestranné osobnosti

Umíme sportovat, malovat, pomáhat ostatním, chránit přírodu, každoročně vzdát úctu padlým vojákům při tradičním vzpomínkovém aktu Dne válečných veteránů na Homolce 11. 11. v 11. hodin a zazpívat zde hymnu nebo se zúčastnit Stonožkové mše v Katedrále sv. Víta. A to všechno umíme, protože nejsme lhostejní k světu. Nebo -li jsme připraveni do života. A na závěr ještě úryvek ze školní hymny.

   
   

V naší škole JIStoty líbí se všem dětem,
učitelé každý den, provedou nás světem.

 

Vyhledávání

Přihlášení

Škola online iStravné

Napište nám

Kontaktní formulář

Design by SITMP