Jízdné pro děti od 1. září 2018 ČSAD Plzeň

leták děti (PDF, 120 kB)

cenový věstník (PDF, 426 kB)

Cestující do 6 let
Dítě do 6 let lze přepravovat pouze v doprovody osoby starší 10 let. V takovém případě dítě neplatí jízdné, ale doprovod by si měl vyžádat vydání tzv. registrační jízdenky. Pokud dětí jede více, k jednomu doprovodu se přepravuje zdarma jen jedno, ty další již musí platit „dětské“ jízdné (typicky mateřská školka s paní učitelkou). Pokud je dítě zjevně umístěno v kočárku, za něj se přepravné jako zavazadlo také neplatí.

„Dětská jízdenka“: cestující 6 až 18 let (do dne, který předchází osmnáctým narozeninám ) – sleva 75% ze základní obyčejné jízdenky dopravce. Jízdné je možné žádat bez ohledu na trasu cesty anebo čas (prázdniny) po celé ČR
Dřívější hranice 15 let zrušena a posunuta na 18 let. Dále zrušeno „poloviční“ jízdné a „žákovské jízdné“ z místa bydliště do školy spojené s modrožlutým průkazem, které se již nevydávají. 

Děti ve věku od 6 do 15 (14,99) let nárok na dětskou jízdenku neprokazují. 

Dospívající ve věku 15 let a více jsou POVINNÍ ke slevové (dětské) jízdence doložit věk úředně vydaným průkazem! Použít k tomu lze občanský průkaz, cestovní pas, ISIC průkaz, osobní IN kartu Českých drah, příp. čipovou kartu ČSAD s vytištěným datem narození. Jako doklad o věku se budou uznávat staré modrožluté či oranžové průkazky s podmínkou, že budou fyzicky dobře zachovalé (čitelné). Jestli si tato kategorie dospívajících cestujících dětskou jízdenku koupí, ale nebude při přepravní kontrole schopna doložit věk, velmi reálně jim už bude hrozit pokuta!

DOPORUČUJEME: Aby se zamezilo zbytečným nedorozuměním mezi dětmi a řidičem (ale zejména revizorem, který je nezná a není schopen jejich věk věrohodně odhadnout), bylo by vhodné, aby děti zjevně již odrostlejší (v pubertálním věku cca 13,14 let) pro jistotu dále nosily staré modrožluté průkazky, příp. jiný adekvátní průkaz,   jako úředně potvrzenou totoženku. Budou je případně potřebovat i při výletech do města, kde předpisy ke slevové jízdence vesměs vyžadují průkaz i u cestujících ve věku 10-15 let. Jedná se ale z naší strany pouze o doporučení, nikoliv požadavek!

„Studentská jízdenka“: cestující 18 až 26 let - sleva 75% ze základní obyčejné jízdenky dopravce. Jízdné je možné žádat bez ohledu na trasu cesty anebo čas (prázdniny) po celé ČR
Studenti starší 18 let  dokládají nárok předložením oranžového žákovského průkazu. Nevypisuje se již do něj trasa (na slevové jízdné mají nárok po celé ČR a bez ohledu na den). Průkaz by však měl mít max. platnost od začátku školního/akademického roku  do 30.9. roku následujícího. Nově dovolenou variantou je také průkaz ISIC. 

Děkujeme za pochopení. V případě dotazu jsem nápomocen.

S pozdravem

Miroslav Klas
ČSAD autobusy Plzeň
V Malé Doubravce 27, Plzeň;  PSČ 312 78
Kancelář  č.302;   Tel. 602 617 681; 377 262 645

Referent dopravního útvaru
Přepravní kontrola  ČSAD
THP - správa čerpacích stanic
Muzeum dopravní techniky

www.csadplzen.cz
IČ: 48362611