Primární prevence

V letošním školním roce se žáci prvního stupně zúčastnili v rámci primární prevence těchto programů: žáci 4.- 5. tříd - Jsi online, kde se žáci dozvěděli o nebezpečí související s kyberšikanou .  
Žáci 2.tříd - Z housenky motýlem - přednáška pojednávala o vývoji člověka.
Žáci 3.tříd se zúčastnili preventivního programu: Na světě nejsi sám - přednáška pojednávala o vztazích mezi kamarády, o rozvoji zdravého sebevědomí, o zvládání negativních emocí, prevenci sociálně-patologických jevů (šikana, agresivita). Preventivní programy byly financovány z prostředků dotačního programu na podporu primární prevence rizikového chování v roce 2021, kterou vyhlásil Magistrát města Plzně.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mgr. Gabriela Štrejlová

 

Vyhledávání

Přihlášení

Škola online iStravné

Napište nám

Kontaktní formulář

Design by SITMP